Yom Kippur a bűnbánatról vagy engesztelésről szól? Mi a különbség a kettő között?


Válasz 1:

Yom Kippur az a nap, amelyet Isten olyan napként tervezett, amelyben engesztelte az embereket bűneikért. Amikor a templom létezett, különleges áldozatokat felajánlottak, amelyek engesztelést hoztak. De most, amikor már nincs a templomunk, még mindig engesztelés történik Yom Kippur vonatkozásában (bár vannak különbségek a bűn enyhítésében).

Isten azonban csak azokat bünteti meg, akik bűnbánatot tartanak, és ezért Yom Kippur engesztelés napjának való kijelölésével valójában ez az emberek kiáltása a bűnbánatra. Ennek fényében a shofar tíz nappal korábban történt robbantása Hashán felrobbantja az embereket, hogy bűnbánatot tegyenek Yom Kippur előtt.

Néhány bűn súlyosabb, és a megbánás és Yom Kippur nem elegendő engeszteléshez, azonban Yom Kippur továbbra is hozzájárul az engesztelés fogadásának folyamatához. Továbbá, ha valaki másik embert bántott, előbb megbocsátást kell kapnia az a személy, akit sértett, mielőtt engesztelést kaphat. Ezért a zsidók körében szokás, hogy Yom Kippur előtt bocsánatot kérjenek azoktól, akiket az év során megsértett, és általában az emberek hajlandóak megbocsátani, mivel azt is kívánják, hogy mások is megbocsássanak.

Amikor a templom létezett, ott volt egy vörös húr, amely fehérekké vált, és amelyet Isten jeleként vett fel, hogy engesztelte a bűneket. Manapság nincs arra utaló jel, hogy bűneinket engeszteltették-e. Inkább az a meggyőződésünk, hogy ha megtérésünk igaz és őszinte, Isten engesztelni fogja.


Válasz 2:

a bűnbánat a bűn megértése és elismerése. Az engesztelés a megbékélés. Az emberrel szemben elkövetett tévedésekben kötelességet kell vállalni a rossz megbocsátására az elítéltől, és megbocsátást kell kapniuk. Az Isten elleni bűn miatt bocsánatot kell kérni és azt meg kell kapni. Ha túléli Yom Kippurot, és arra kérte Istent, hogy bocsásson meg bűneidet, akkor az a tény, hogy még mindig itt vagy, jelzi megbocsátás iránti kérelmét.

Figyelem azonban, először meg kell határoznia a rossz cselekedetét, és világosan látnia kell, mi az. Ez megbocsátást vagy megbékélést megelőz.


Válasz 3:

A bűnbánathoz és az engeszteléshez egy héberül használt szó: „Teshuvah” - szó szerint „visszafordulni”; visszatérni'. A megtérés és engesztelés az a folyamat, amellyel visszatérést elérhetünk; visszaadjuk azt, amit adni kell, visszafordulunk minden olyan cselekedettől, amellyel elhagytuk magunkat a helyes útról, és így visszatérünk a Teremtőnk fényéhez, mint tökéletes formájának valódi és lényeges tükrözéséhez.