Hogyan magyarázza meg a generátor és a generátor közötti különbséget laikus nyelvben?


Válasz 1:

Fő különbség - generátor vs. generátor

A generátorok és a generátorok a mechanikus energiát elektromos energiává alakítják. A generátor és a generátor közötti különbség az, hogy a generátor bármely olyan eszköz, amely a mechanikus energiát elektromos energiává alakítja (váltakozó áram vagy egyenáram formájában), míg a generátor olyan típusú generátor, amely váltakozó áramot termel.

Mi az a generátor?

A generátor olyan eszköz, amely a mechanikus energiát elektromos energiává alakítja. A generátor váltóáramot vagy egyenáramot képes előállítani. A generátorokban általában huzaltekercsek vannak, amelyek rotorot képeznek. A forgórész egy helyben lévő mágnesek által létrehozott mágneses mezőben ül. A rotor forgatásához mechanikus energiát kell felhasználni. Mivel a vezetékek folyamatosan mozognak, a vezetékek közötti mágneses fluxus megváltozik. Faraday törvénye szerint ez áramot indukál a vezetékekben. A forgórész minden félciklusánál a rajta indukált áram iránya megváltozik. Ezért ez váltakozó áramot hoz létre a huzalban. Ha a külső áramkör váltakozó áramot igényel, akkor a generátort közvetlenül a külső áramkörhöz lehet csatlakoztatni. A DC-áramot a forgórész kommutátorhoz történő csatlakoztatásával lehet előállítani. A kommutátor osztott gyűrűkből áll, amelyek a generátort a külső áramkörhöz úgy csatlakoztatják, hogy a külső áramkörbe továbbított áram mindig egyenáram legyen.

DC generátor: A huzaltekercsek a mágnesek által létrehozott statikus mágneses mezőben forognak. A kommutátor arany színű.

Mi az a generátor?

A generátor egy olyan típusú generátor, amely váltakozó áram formájában mechanikusan villamos energiává alakul át. A generátoroknak nevezett eszközökben a vezetékek általában nem mozognak, és a mágnes forgatásához mechanikus energiát használnak. Az eredmény ugyanaz, mint a korábban: változik a vezeték mágneses fluxusa, és így áram keletkezik. Mint korábban, a gyártott áram váltakozó áramú. A generátorok ezt az áramot úgy adják ki, ahogy van, anélkül, hogy egyenáramúvá alakítanák.

Egy egyszerű generátor: itt a mágnes alkotja a forgórészt, míg a tekercs az állórészt (nem mozog)

Különbség a generátor és a generátor között

A generátorok technikailag váltakozó áramú generátorok. Az „AC generátor” kifejezést azonban gyakran azokra az eszközökre kell fenntartani, amelyekben a mágnesek álló helyzetben vannak. Ha a mágnesek forognak, az eszközt „generátornak” lehet nevezni. Ez nem szigorú különbségtétel: ezeknek a kifejezéseknek a felhasználása különböző tudományágakonként eltérő lehet.

Az előállított áram típusa

A generátorok váltakozó áramot vagy egyenáramot állítanak elő.

A generátorok csak egyenáramot termelnek.